กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมต่อเติมท่อระบายน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม (หมู่ที่ 5 บ้านการอดบ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 43 รายการ)ในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 21 รายการ) ในโครงการดำเนินการประสานระบบประปาภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 16 พ.ค. - 10 ต.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างบริการประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 16 พ.ค. - 10 ต.ค. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเทิน คำมัน(ต่อของเดิม) - ถนนสายบ้านชายเขา-บ้านน้ำโจน หมู่ที่ 5 บ้านการรอดบ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเทิน คำมัน(ต่อของเดิม) - ถนนสายบ้านชายเขา-บ้านน้ำโจน หมู่ที่ 5 บ้านการรอดบ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประเสริฐ แก้วมณี-บ้านนายบุญส่ง โพธิ์ศิริ (ต่อขอเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านการอดบ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3